Допълнително здравно осигуряване | Що е то и какви са неговите предимства?

ноември 1, 2022

Ако се чудите къде да си направите допълнително здравно осигуряване, какви са ползите от него и дали вече имате такова, отговорите на тези и други въпроси ще откриете в статията.

Здравното осигуряване е интегрален компонент на съвременната здравна система и следователно, основен фактор за качеството на живот. Здравното осигуряване в България се реализира въз основа на Закона за здравното осигуряване, който създава двустълбов модел на здравно осигуряване:

 • Стълб I: задължителното осигуряване, реализирано чрез Националната здравноосигурителна каса;
 • Стълб II: доброволно здравно осигуряване, което се осъществява посредством лицензирани от Комисията за финансов надзор акционерни дружества.

Колко струва?

Цените на допълнителното здравно осигуряване варират между 15 и 70 лв. на месец, като разликата в размера ѝ се обуслява от различни фактори. Ето кои са те:

 • Вид на избрания от даден клиент медицински пакет. Той може да включва покриване на различни видове рискове;
 • Брой хора, които ще се застраховат;
 • Възраст на лицата, които искат да сключат договор за допълнително здравно осигуряване.
 • Максимален размер на сумата, която може да бъде изплатена при настъпване на застрахователно събитие.

Вноските (или т.нар. още „застрахователни премии“) по допълнително здравно осигуряване, могат да се платят на застрахователната компания, както наведнъж така и на части. 

Къде да си направя допълнително здравно осигуряване?

Допълнително здравно осигуряване

Според Закона за здравното осигуряване, основната функция на допълнителното здравно осигуряване е да допълва задължителното.  Здравноосигурителните дружества трябва да плащат услуги, които НЗОК не предлага, и да „надграждат“ основния пакет медицинска помощ. На теория, Здравната каса предлага всички услуги, с малки изключения. На практика обаче, тя не плаща достатъчно за тях. Така частните здравни фондове извършват заместващо Здравната каса осигуряване в областта на профилактиката и извънболничната помощ, допълнително в болничната помощ и допълващо в областта на реимбурсирането на лекарствата.

На практика допълнителното здравно осигуряване е под формата на здравна застраховка. То се реализира посредством договор между дадено лице и избраната от него застрахователна компания. На основата на този договор застрахователната компания се задължава при настъпване на застрахователно събитие (извършване на определени медицински интервенции, които подробно са описани в договора) да обезпечи финансово (до посочената в договора застрахователна сума) здравните услуги, предоставени от лечебното заведение на застрахованото лице. Към 2021 год. в нашата страна има 18 компании, които предлагат сключването на договор за допълнително здравно осигуряване.

Ползи от допълнително здравно осигуряване

Допълнително здравно осигуряване

Съществуват два вида ползи от допълнителното здравно осигуряване. Те се разграничават в зависимост от различните видове субекти.

Предимства за прекия потребител:

 • Предоставяне на допълнителна защита извън обхвата на задължителното здравно осигуряване;
 • Ясно и точно дефинирани услуги;
 • Доброволност на осигуряването;
 • Възможност до използване на модерна техника в престижни клиники, както и диагностика и лечение от най- добрите специалисти;
 • Лична ангажираност от координаторите в лечебните заведения по места.

Предимства за работодатели,  които осигуряват на служителите си допълнителното здравно осигуряване:

 • Подобряване здравето на служителите и качеството на работата им;
 • Възможност за ранно диагностициране на заболявания;
 • Спестяват се осигуровки върху болничните пари и плащането от работодателя за всеки първи ден от болничния лист;
 • Стимулиране и грижа за персонала;
 • Възможност служителите да осигурят семействата си на преференциални цени за корпоративен клиент;
 • Данъчни преференции.

Как да разбера дали имам допълнително здравно осигуряване?

Допълнително здравно осигуряване

Към днешна дата около 90% от бизнесът на допълнително здравно осигуряване е корпоративен. Напоследък все повече фирми  предоставят тази социална придобивка на служителите си.

От Евроинс споделят, че през последните няколко години има увеличаващо се търсене на допълнително здравно осигуряване и от физически лица. Това са както болни хора, на  които предстои сериозно лечение вкл. хирургично, така и здрави хора, които разбират важността и изгодата от този продукт.

За съжаление, към настоящия момент все още много малко българи са запознати с предимствата на допълнителното здравно осигуряване, какво е то и защо е хубаво да го имат. В доста случаи хората не знаят дали компанията, в която работят, го предлага като социален бонус или не са информирани как да се възползват от предлаганите услуги. Ако искате да разберете дали имате допълнително здравно осигуряване, обърнете съм към вашия работодател и го попитайте.


Препоръчваме ви още:

Коли на лизинг – условия, предимства и недостатъци

Криптовалути – как започна всичко

Направи си сам – тапицерия

Оставете коментар

Your email address will not be published.