Регистрация на ЕООД: Ръководство

декември 7, 2023

Регистрация на ЕООД | Какво е ЕООД? Едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) е популярна правна форма за бизнес в България, предлагаща уникална комбинация от лична сигурност и гъвкавост за собственика. Тази структура позволява на единствения собственик да управлява дружеството, като същевременно ограничава неговата отговорност до размера на внесения от него капитал. Това означава, че личните активи на собственика са защитени в случай на финансови затруднения или правни спорове, свързани с бизнеса.

регистрация на еоод

ЕООД е идеален за индивидуални предприемачи и малки бизнеси, тъй като предоставя структурата на ограничена отговорност без нуждата от създаване на партньорство или назначаване на допълнителни акционери. Регистрацията на ЕООД в България включва подаване на документация до Търговския регистър, включително учредителен акт и устав на дружеството, както и внасяне на минимален капитал, чийто размер е сравнително нисък, което прави този вид компания достъпна опция за много стартиращи предприемачи.

Учредяването на ЕООД е ключова стъпка за предприемачите, които се стремят да навлязат на българския пазар. Известно на местно ниво като „Еднолично дружество с ограничена отговорност“ (ЕООД), то в България предлага комбинация от гъвкавост, ограничена отговорност и благоприятно данъчно облагане, което го прави популярен избор както за местни, така и за чуждестранни инвеститори.

В тази статия се разглежда сложният процес на регистриране на ЕООД в България, като се описват необходимите документи, свързаните с това разходи и основните стъпки, предоставяйки подробно ръководство за всеки, който иска да се впусне в това бизнес начинание.

Повече за регистрация на ЕООД

регистрация на еоод

Българското дружество с ограничена отговорност се характеризира с юридическа независимост и ограничена отговорност на съдружниците, чийто риск се ограничава до размера на капиталовите им вноски. Този тип юридическо лице е идеален за малки и средни предприятия, като се има предвид сравнително лесното му създаване и функциониране.

1. Предварителни стъпки и запазване на име

Пътят към регистрацията на ЕООД в България започва с няколко предварителни стъпки:

 • Избор на уникално име на дружеството: Името трябва да е уникално и да се провери за наличност в българския Търговски регистър.
 • Получаване на юридически адрес: Дружеството трябва да има регистриран офис в България, който може да бъде помещение под наем или адрес, предоставен от адвокатска кантора.

2. Събиране на необходимите документи

регистрация на еоод

Няколко документа са от съществено значение за процеса на регистрация:

 • Устав на дружеството: Този ключов документ очертава структурата, целите и правилата на дружеството.
 • Образци на подписи: Подписите на управляващите директори, нотариално заверени в България.
 • Копия на паспорти: За чуждестранните акционери и директори се изискват нотариално заверени копия на паспортите им.
 • Банков документ: Доказателство за внасяне на началния капитал на дружеството в българска банкова сметка.

3. Капиталови изисквания | Регистрация на ЕООД

Изискването за минимален капитал за ЕООД в България е сравнително ниско и е определено на 2 лева (около 1 евро). Той трябва да бъде внесен в българска банкова сметка, а банковият документ, потвърждаващ този депозит, е от решаващо значение за регистрацията.

4. Процес на регистрация

Същинската регистрация на дружество се извършва чрез българския Търговски регистър. Процесът може да бъде обобщен по следния начин:

 • Подаване на документи: Всички събрани документи се подават в Търговския регистър по електронен път или чрез регистрационен агент.
 • Заплащане на държавни такси: Трябва да се плати такса за регистрация, както и такса за публикуване. Към момента на последната ми актуализация през април 2023 г. тези такси възлизат на приблизително 110 лева (около 56 евро).

В очакване на одобрение: Времето за обработка на документите може да варира, но обикновено отнема около една седмица.

5. Формалности след регистрацията | Регистрация на ЕООД

След като ЕООД е регистрирано, има няколко допълнителни стъпки:

 • Регистрация по ДДС: Ако очакваният оборот надхвърля 100 000 лв. за 12-месечен период, регистрацията по ДДС е задължителна.
 • Придобиване на необходимите лицензи и разрешителни: В зависимост от вида на бизнеса може да са необходими специфични лицензи или разрешителни.
 • Регистрация в Националната агенция за приходите: Това е от съществено значение за данъчни цели.

6. Годишно спазване на изискванията и отчитане | Регистрация на ЕООД

 • Дружествата с ограничена отговорност в България трябва да спазват изискванията за годишно отчитане и съответствие, които включват:
 • Финансови отчети: Изготвяне и представяне на годишни финансови отчети.
 • Годишни данъчни декларации: Подаването на корпоративни данъчни декларации е задължително.

Процесът на регистрация на ЕООД в България, макар и лесен, изисква внимателно внимание към детайлите и спазване на законовите изисквания. С ясното разбиране на необходимите стъпки, документи и разходи, предприемачите могат безпроблемно да преминат през този процес, проправяйки пътя за успешно бизнес начинание в България.

Заключителни мисли | Регистрация на ЕООД

Създаването на еднолично дружество в България представлява изгодна възможност за собствениците на бизнес. Стратегическото местоположение на страната, съчетано с благоприятната бизнес среда, я прави привлекателна дестинация за създаване на дружество с ограничена отговорност. Като следват описаните стъпки и гарантират спазването на българските закони и разпоредби, предприемачите могат да поставят основите на процъфтяващ бизнес на този динамичен пазар.

Препоръчваме ви още от блога на Татковци:

10-те най-подходящи книги за мъже

Изумителните места за разходка в България

Вдъхновяващи личности: историята на Питър Сейдж

Оставете коментар

Your email address will not be published.