От какво се правят пелетите и как се произвеждат?

За тези, които се интересуват от това устойчиво гориво, е важно да знаят от какво се правят пелетите и какъв е производственият процес. 

Дървесните пелети се превърнаха в популярно гориво за отопление през последните години, благодарение на своята ефективност и екологичност. 

В тази статия от Татковци ще разгледаме подробно всички етапи на производството на дървесни пелети.

Използвани материали | От какво се правят пелетите

Първият и най-важен въпрос е: от какво се правят пелетите? Основният материал за производство на пелетите е дървесина. Това включва дървесни отпадъци, стърготини, кора и други остатъци от дървообработващата промишленост. Използването на тези продукти не само помага за намаляване на отпадъците, но осигурява устойчив източник на гориво.

Най-често използваните дървесни видове за пелети са бор, бук, дъб и смърч, или още наречени иглолистни пелети. Тези видове дървесина се отличават със своята висока калоричност на пелети и ниско съдържание на влага, което ги прави идеални за производство на висококачествени пелети. В допълнение към дървесината, понякога се използват и други органични материали като слама, царевични стъбла и дори оризови люспи, но тези материали са по-малко разпространени и обикновено се използват в региони, където те са лесно достъпни.

Основната цел при избора на материали е да се осигури суровина с минимално съдържание на влага и примеси. Високото качество на суровината е от съществено значение за производството на пелети с висока калоричност и минимално отделяне на пепел при горене. Ето защо е важно материалите да бъдат внимателно подбрани и предварително обработени преди да преминат към следващите етапи на производство.

Изсушаване на материала

След като сме определили от какво се правят пелетите, следващата стъпка в производствения процес е изсушаването на суровината. Съдържанието на влага в суровината играе критична роля в качеството на крайния продукт. Обикновено, дървесината съдържа около 50-60% влага, която трябва да бъде редуцирана до около 10% преди пелетизиране.

Изсушаването се извършва в специални сушилни, които използват топлинна енергия за премахване на излишната влага. Най-често използваните видове сушилни са барабанните и лентовите сушилни. Барабанните сушилни са по-разпространени, тъй като са по-ефективни и могат да обработват големи обеми суровина за кратко време.

Процесът на изсушаване започва с подаване на суровината в сушилнята, където тя се нагрява чрез директен или индиректен контакт с горещ въздух. Температурата в сушилнята обикновено се поддържа между 150 и 200 градуса по Целзий, в зависимост от вида на използваната сушилня и характеристиките на суровината. Изсушената дървесина се отделя от влагата, която се изпарява и се извежда от системата като пара.

Контролът на температурата и времето на престой на суровината в сушилнята е от съществено значение за предотвратяване на прегаряне или недостатъчно изсушаване. Правилно изсушената суровина е ключова за получаване на пелети с висока плътност и стабилност, което от своя страна осигурява по-дълго и ефективно горене.

Смилане | От какво се правят пелетите

След като материалът е изсушен, следващият етап е смилането. Смилането представлява процес на раздробяване на суровината до фини частици, които са подходящи за пелетизиране. Това е от особено значение за гарантиране на равномерното качество и текстура на пелетите.

Смилането се извършва с помощта на чукови или дискови мелници. Чуковите мелници използват въртящи се чукове за раздробяване на дървесината, докато дисковите мелници разчупват суровината с помощта на въртящи се дискове. Изборът на мелница зависи от вида на суровината и изискванията за крайния продукт.

Финият размер на частиците е критичен за успешното пелетизиране. Обикновено, размерът на частиците трябва да бъде между 3 и 5 мм. По-едри частици могат да затруднят процеса на пелетизиране и да доведат до неравномерни и нестабилни пелети. От друга страна, прекалено фините частици могат да намалят производителността на пелетизиращата машина и да увеличат износването на оборудването.

Пелетизиране

Пелетизирането е ключовият етап, в който смляната и изсушена суровина се превръща в пелети. Процесът на пелетизиране включва пресоване на материала през матрица с малки отвори, което формира цилиндричните гранули, познати като пелети.

от какво се правят пелетите, как се произвеждат пелетите

Палетизиращи машини, известни също като пелетни преси, използват високо налягане и топлина, за да свържат частиците заедно. Температурата по време на пелетизирането може да достигне до 90-100 градуса по Целзий, което помага за активиране на естествените лигнин в дървесината. Лигнинът действа като свързващо вещество, което помага за задържане на формата на пелетите без необходимост от добавяне на допълнителни химикали и така се образуват качествени дървени пелети .

Процесът на пелетизиране започва с подаване на смления материал в пресата. Материалът се натиска през матрицата с помощта на валяци, които осигуряват равномерно разпределение и налягане. Готовите пелети излизат от другата страна на матрицата, където се нарязват на желаната дължина.

Контролът на налягането, температурата и скоростта на подаване на материала е от критично значение за производството на висококачествени пелети. Неправилно регулираните параметри могат да доведат до чупливи или деформирани пелети, което влияе негативно на тяхната калоричност и ефективност при горене.

от какво се правят пелетите, как се произвеждат пелетите

Охлаждане на пелетите | От какво се правят пелетите

След пелетизирането, горещите пелети трябва да бъдат охладени преди да бъдат пакетирани. Охлаждането е необходимо за стабилизиране на пелетите и за предотвратяване на кондензация, която може да доведе до увеличаване на влажността и намаляване на качеството на продукта.

Процесът на охлаждане обикновено се извършва в охладителни кули, които използват въздушен поток за бързо понижаване на температурата на пелетите. Пелетите се подават в кулата отгоре, където се разпределят равномерно и се охлаждат постепенно, докато преминават през нея. Въздушният поток премахва излишната топлина и влага, осигурявайки стабилен и сух краен продукт.

Контролът на въздушния поток и времето на престой на пелетите в охладителната кула е от съществено значение за избягване на прекомерно охлаждане, което може да доведе до чупливост, или недостатъчно охлаждане, което може да доведе до кондензация и влошаване на качеството.

Пакетиране на пелетите | От какво се правят пелетите

След като пелетите са охладени, следващата стъпка е пакетиране. Пакетирането е важен етап, който осигурява защита на пелетите по време на транспортиране и съхранение на пелети. Пелетите могат да бъдат пакетирани в различни по размер торби, от малки 15-килограмови пакети до големи биг бегове от по 1000 кг.

Процесът на пакетиране включва автоматизирани системи, които запълват торбите с определено количество пелети и ги запечатват, за да се предотврати навлизането на влага и замърсявания. Запечатаните торби се етикетират и подреждат на палети за лесно транспортиране и съхранение.

от какво се правят пелетите, как се произвеждат пелетите

Правилното пакетиране е от съществено значение за поддържане на качеството на пелетите. Неправилно запечатаните торби могат да позволят на влагата да проникне и да влоши калоричността на пелетите, което ще намали тяхната ефективност при горене.

Складиране на дървесни пелети | От какво се правят пелетите

Последният етап в производството на пелети е складирането. Складирането трябва да бъде организирано така, че да осигури защита от влага и други външни фактори, които могат да повлияят на качеството на пелетите.

Пелетите се съхраняват в сухи и добре проветрени складове, където влажността се поддържа под контрол. Правилната вентилация и защита от директен контакт с влага са критични за запазване на ниската влажност на пелетите, което осигурява тяхната висока калоричност и ефективност при горене.

Палетите с пелети се подреждат на подходящо разстояние от пода и стените, за да се осигури циркулация на въздуха и да се предотврати натрупването на влага. Важно е да се избягва складиране на пелети в зони с големи температурни амплитудни разлики, тъй като това може да доведе до кондензация и влошаване на качеството на отопление на пелети.

Оставете коментар

Your email address will not be published.