Дело за родителски права без брак

Дело за родителски права без брак обикновено се отнася до решенията. Които трябва да се вземат по отношение на децата, които са родени от родители, които не са официално оженени. В такива случаи е важно да се установи законната родителска връзка и да се определят правата и отговорностите на всеки родител.

Дело за родителски права без брак

Законите относно родителските права варират в зависимост от страната и юрисдикцията. Но обикновено родителите могат да се договорят за споделено законно попечение (shared legal custody) или за споделено физическо попечение (shared physical custody) на децата си. В случай на споделено законно попечение. Родителите трябва да се съгласят по отношение на важните решения, свързани със здравето, образованието, религията и др. на децата си. Споделеното физическо попечение означава, че децата ще живеят равномерно между двата родителя, като по-конкретно разпределение може да бъде договорено.

Ако не може да се постигне съгласие между родителите, може да се наложи съдебно решение. Което ще определи какви права и отговорности имат всеки от тях. Съдът ще се стреми да вземе решение, което е в най-добрия интерес на детето, и ще вземе под внимание мнението на децата. Ако са достатъчно големи, за да изразят своето мнение.

В такива случаи може да се наложи и да се установи родителско плащане на алименти. Ако единият родител има по-голяма отговорност по отношение на грижите за децата. И се налага да се заплати компенсация на другия родител за разходите, свързани с отглеждането на децата.

Законите за родителски права в случай на деца, родени извън брака. Могат да бъдат различни в зависимост от юрисдикцията и страната, в която се намирате.

Дело за родителски права без брак
Обикновено обаче съдът ще се стреми да вземе решение, което е в най-добрия интерес на детето. И ще вземе под внимание различни фактори, като например:
  • Кой от родителите е по-добре подготвен да поеме отговорностите по отглеждането и грижите за децата;
  • Кой от родителите е по-добре финансово подготвен да поеме отговорностите по отглеждането и грижите за децата;
  • Какъв е моралният и етичният образ на родителите;
  • Какъв е отношението на децата към всеки от родителите;
  • Какъв е качеството на живота, който може да се предостави на децата в случай на споделено попечение или разделено попечение.
Дело за родителски права без брак

В някои юрисдикции може да се изисква установяването на родителско попечение от страна на съда преди да се установят въпросите за алиментите. В други юрисдикции пък алиментите и родителското попечение се разглеждат като две отделни въпроса.

Във всеки случай, ако имате въпроси относно вашето конкретно положение, е важно да се консултирате с адвокат. Специализиран в тази област, за да можете да получите нужната правна консултация.


Препоръчваме ви още:

Ден на бащата

10 идеи за подарък за любимата жена

Житейски уроци, на които да научим децата си

Оставете коментар

Your email address will not be published.