Образованието в Колумбия се състои от училищно образование и висше образование. Задължителното образование в Колумбия продължава 9 години.
Училищно образование в Колумбия
Училищното образование в Колумбия започва с детски градини, последвано от основно училище, което е задължително за посещение, и средно образование, което е разделено на 2 цикъла – основен среден цикъл, който е задължителен, и среден цикъл на средното, който е по избор. След успешно завършване на средното образование, учениците получават Bachillerato.образование
Висше образование в Колумбия
Висше/висше образование в Колумбия се предлага от университети, технически професионални институции и технологични институти. В Колумбия има както публични, така и частни висши учебни заведения, предлагащи широка гама от образователни програми.
Колумбийска образователна структура
Предварително висше образование
Период на задължително образование.кан академия български език
Възраст за влизане: 6
Изходна възраст: 14
Предучилищно/предучилищно образование
Тип училище: Детска градина, предучилищна възраст (Educacion preescolar)
Възраст: от 3 до 5
Основно образование
Основното образование е разделено на два етапа: основно основно образование и основно средно образование.obr.education
Продължителност: 9 години
Възраст: от 6 до 14 години
Начално образование (Educacion Basica Primaria)
Продължителност: 5 години
Оценки: от 1 до 5
Възраст: от 6 до 11 години
Основно средно образование (Educacion Basica Secundaria)
Продължителност: 4 години
Възраст: от 11 до 15 години
Оценки: 6 до 9
Удостоверение: Сертификат за училище за основни изследвания (Certificado de Estudios de Bachillerato Basico)
Горна степен на средното образование (Educacion media/secundaria)
Средното образование има два направления: общообразователно и професионално средно образование.
Продължителност: 2 години
Класове: 10 и 11
Възраст: 15-16г
Удостоверение: Bachillerato (bachillerato academic или bachillerato en tecnologia o aplicado, в зависимост от избрания поток)
Висше образование
Университетско образование
Университетите в Колумбия предлагат учебни програми на бакалавърско (pregrado) и магистърско (posgrado) ниво.khan academy българия
Бакалавърско ниво
Продължителност: 4 до 5 години след Bachiller; 6 години за медицина
Удостоверение: Лицензиат, професионалист
Завършило ниво
Програми за специализация
Продължителност: 1-1,5 години
Присъден сертификат: Специалист (Especialista)
Магистърска програма
Продължителност: 2 години
Присъден сертификат: магистър (магистър)
Докторски програми
Продължителност: 2 до 5 години
Присъдено свидетелство: Доктор.образование без раници
Висше професионално образование
Технологични програми
Продължителност: 3 до 4 години след Bachiller
Присъден сертификат: Технолог (tecnologo)